A fooddesign studio that experiments with the artistic and sensory experience of food.

Een fooddesign studio die experimenteert met de artistieke en zintuiglijke ervaring van eten.

The Eatelier is founded by Katinka Versendaal and Nacor Martina, both graduates from Design Academy Eindhoven. With their food design studio they focus on the development of an overlap between food and various art disciplines.

The Eatelier is opgericht door Katinka Versendaal en Nacor Martina, beiden afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven. Met hun food design studio focussen zij op het ontwikkelen van een overlap tussen eten en verschillende kunstdisciplines.

News